Badania

Firma Prohering w ramach umowy o dofinansowanie RPMA.01.02.00-14-4326/16 tytuł projektu „Zlecenie badań nowej gamy okładzin fornirowych o unikalnych właściwościach” zleciła Jednostce Naukowo Badawczej opracowanie badań wspierających pracę naszej firmy. Uzyskane wyniki badań sprawiły , że w sposób znaczący wzrosła wiarygodności naszych produktów, a wraz z nią ich sprzedaż.

Celem głównym projektu był wzrost konkurencyjności i pozycji wnioskodawcy na rynku płyt specjalistycznych.
Na potrzeby realizacji przedmiotu projektu została wybrana Jednostka Naukowa Badawcza, która przeprowadziła badania w zakresie odporności ogniowej.

Całkowita wartość projektu 79 950 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych 65 000 zł
Wysokość dofinansowania 48 750 zł

Zapraszamy do skorzystania z naszej zmodyfikowanej oferty.